dimarts, 24 de juny del 2014

Retrobar la maleta...

Souvenir [DXLIX]

... i tornar, de bell nou, a casa...

1 comentari: